RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica - SI 

Telefon: +386 (0)5 330 66 90

Faks: +386 (0)5 330 66 87

E-naslov:  
JAPTI

Informacije potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem


Opravljamo tudi storitve osnovnega in drugega podjetniškega svetovanja:

 • Informacije o pridobivanju slovenske davčne številke tujega državljana, ko želi odpreti podjetje v Sloveniji (FURS : obrazec DR-02 - slo, ang. ita)
 • Pomoč pri identifikaciji ustrezne šifre za dejavnosti poStandardni klasifikaciji dejavnosti SKD 2008 
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti
 • Druge informacije glede poslovanja.
 • Izoblikovanje in preveritev podjetniške priložnosti.
 • Aktualne finančne in druge podporne storitve za zagon poslovanja.
 • Pomoč pri pripravi poslovnega načrta.


Nameravate širiti svoj posel? Na vstopni točki VEM - Vse na Enem Mestu so vam na voljo:

 • Poslovno-komercialne in ostale podjetniške informacije.
 • Aktualne finančne in svetovalne storitve oz. vzpodbude v Sloveniji.


Zakoni in Uredba:
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 • Zakon o dohodnini
 • Obrtni zakon
 • Zakon o podpornem okolju za podjetništvo 
 
Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru Nacionalnega programa Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija