RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica - SI 

Telefon: +386 (0)5 330 66 90

Faks: +386 (0)5 330 66 87

E-naslov:  
JAPTI

Izhodišča in cilji projekta VEM - vse na enem mestu


Splošni cilji projekta VEM so:
  • vzpostaviti podjetništvu prijazno okolje;
  • manjšati administrativne ovire za podjetnike in bodoče podjetnike;
  • spodbujati podjetništvo;
  • povečati učinkovitost javne uprave;
  • zmanjšati stroške in skrajšati čas za urejanje vprašanj, ki so povezana z registracijo dejavnosti.

Konkretni cilji
projekta VEM so podjetnikom in bodočim podjetnikom na enem mestu zagotoviti vse informacije, ki se nanašajo na registracijo in delovanje podjetja, ter izvedbo vseh postopkov in pridobitev potrebnih potrdil za delovanje. Naslov, na katerem so na voljo omenjene informacije in izvedba postopkov, so vstopne točke VEM, ki so v sklopu projekta organizirane v vseh večjih središčih po Sloveniji.

Glavne dejavnosti vstopnih točk VEM so izvedba registracijskih postopkov za ustanovitev in delovanje podjetja, promocija podjetništva ter informiranje o novostih na področju zakonodaje, javnih razpisov in ostalih podjetniških tem, ki bodo omogočile spodbujanje ustanavljanja novih podjetij in hitrejšo rast obstoječih podjetij. 
 
Storitve projekta VEM in vstopnih točk VEM so namenjene vsem potencialnim podjetnikom pa tudi brezposelnim osebam v programih samozaposlitve in že delujočim mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Partner v projektu VEM – VSE NA ENEM MESTU je bila tudi Območna obrtna zbornica Nova Gorica.
 
 
Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru Nacionalnega programa Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija